Plan poslovanja Regionalne deponije “Srem-Mačva”

Odluka o usvajanju plana poslovanja  Regionalne deponije ” Srem –  Mačva” naći će se na dnevnom redu Skupštine Grada  Sremska Mitrovica, zakazane za četvrtak. Plan poslovanja  za 2022. godinu baziran je na primeru finansijskog poslovanja iz tekuće godine, a navedeni program biće nadograđen kapitalnim i drugim investicijama. Planirani fizički obim usluga u 2022. godini predviđa da će prijem i sanitarno deponovanje otpada biti u količini od 79.200 tona komunalnog mešanog otpada prikupljenog sa teritorije Sremske Mitrovice, Šapca, Bogatića i Rume.

%d bloggers like this: