IN MEMORIAM – Živan Negovanović (1963-2021) (Video)

U Sremskoj Mitrovici je 21. decembra posle kraće i teške bolesti preminuo novinar Živan Negovanović, Žika, glavni i odgovorni urednik “Sremskih novina”. Živan Negovanović, rođen je 1963. godine u Rumi, živeo u Bešenovu. Prve tekstove objavio je u “Sremskim novinama” još kao srednjoškolac. Uz studije na Pravnom fakultetu u Novom Sadu pisao je u “Omladinskim novinama”, “NON-u”, listu “ITD”, “Glasu omladine” i “Našim danima”. Prvo zaposlenje stekao je u novosadskom “Dnevniku”, kao dopisnik i šef dopisništva za “Srem”. Pisao je za “Građanski list”, “Pres”, “Informer” i “Naše novine”. Bio je stalni saradnik “Vojvođanskog magazina” i dopisnik Radio Novog Sada.

Video: https://youtu.be/fm3rCzod8fU

%d bloggers like this: