Plan detaljne regulacije lokaliteta “Letenka”

Plan detaljne regulacije lokaliteta “Letenka” jedna je od tačaka nastupajuće sednice Skupštine Grada Sremska Mitrovica zakazane za23.decembar. Planom je obuhvaćeno područje koje se nalazi u režimu trećeg stepena zaštite u Nacionalnom parku “Fruška gora” tako da su utvrđeni programski elementi zaštite prirodnih, nepokretnih kulturnih dobara i zaštite životne sredine.Turistički lokalitet ”Letenka”, trebalo bi da pruža mogućnost za izgradnju novih objekata i sadržaja u funkciji razvoja turizma uz obezbeđenje uslova za aktivan odmor i rekreaciju.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: