Novi cenovnik (Video)

Javno komunalno preduzeće “Vodovod” Šid najavilo je reorganizaciju rada koja se primarno odnosi na cenovnik usluga ovog preduzeća, osim poskupljenja usluga koje će biti 6, 6 procenata u skladu sa godišnjom stopom inflacije, dolazi i do promene cenovnika koja se primarno odnosi na ukidanje takse za održavanje vodomera, a u vezi sa tim biće uvedena nova kategorija koja se odnosi na održavanje tehničkog sistema, a koja će iznositi oko 240 dinara

Video: https://youtu.be/116P5b4w4_k