Pomoć za poljoprivrednike sa otežanim uslovima za rad

Za period od tri godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o odredjivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Ovim pravilnikom određuju se područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.A naseljena mesta opštine Inđija obuhvaćena ovim pravilnikom su: 
– Inđija

– Кrčedin 

– Ljukovo 

– Novi Slankamen 

– Stari Slankamen 

– Čortanovci

Status područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa ovim pravilnikom, ima naseljeno mesto na teritoriji opštine, odnosno grada ili cela teritorija opštine, odnosno sva naseljena mesta na teritoriji opštine koja ispunjavaju kriterijume. A evo i konkretno šta u prevodu ovaj pravilnik podrazumeva ili koje su to olakšice u pitanju. Kritrerijumi koja naseljena mesta treba da ispune,jesu da se nalaze se u planinskim područjima na prosečnoj nadmorskoj visini od 500m i preko 500m,da se nalaze u granicama područja nacionalnog parka određenim Zakonom o nacionalnim parkovima,kao i da se nalaze  u devastiranim područjima u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.

Aleksandar Krkobabić