Budžet Šida preko 1,3 milijarde dinara (Video)

Preko 1, 3 milijarde dinara iznosi budžet Opštine Šid za 2022. godinu. Predloženu Odluku o novom budžetu prihvatili su odbornici nakon rasprave na današnjoj sednici Skupštine opštine.  Kako je tom prilikom rečeno ukupni planirani prihodi iznose preko milijardu i  388 miliona dinara. U tekuću budžetsku rezervu izdvaja se 40 miliona, a u stalnu dva miliona dinara.

Video: https://youtu.be/TrnNeqfLjBQ