Zakup građevinskog zemljišta

U zakup se daje građevinsko zemljište javne namene na određeno vreme. Zemljište se daje za zakup u svrhu postavljanja privremenih mobtažnih objekata u Rumi i Klenku. Oglas traje do 14. januara 2022. godine.  Sve dodatne informacije se mogu dobiti u pravnoj službi Javnog preduzeća za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma.

%d bloggers like this: