Renoviranje Kuće Vojnovića

U renoviranje inđijske Kuće Vojnovića u ovom periodu ulaže nadležnaUstanova Kulturni centar. Urađena je nova bina u dvorištu, a u planuje rekonstrukcija krova na Kući Vojnovića, rekla nam je RužicaJovanović, direktorka ustanove,kao i potpuna rekonstrukcija fasade naovom objektu.

Mirjana Stupar

%d bloggers like this: