Plan detaljne regulacije (Video)

Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije bloka Atletskog stadiona i parka sa mešovitim sadržajima , jedna je od glavnih tema nastupajuće Skupštine Grada Sremska Mitrovica zakazane za 23. decembar. Ciljevi izrade Plana detaljne regulacije u interesu Grada Sremska Mitrovica su pribavljanje zemljišta u javnu namenu u cilju formiranja naseljske saobraćajne matrice i uređenje slobodnih površina u vlasništvu grada i uređenje zelenih parkovskih površina. Poseban cilj izrade Plana u interesu Investitora je i uređenje građevinskog zemljišta u i izgradnja višeporodičnih stambenih objekata Sremska Mitrovica u ulici Dr. Milana Kostića.