Otežano odvijanje saobraćaja (Video)

Teretna motorna vozila s graničnog prelaza Šid koja čekaju na izlaz iz zemlje već dva dana preusmerena su na potezu koji se nalazi na izlazu iz Adaševaca. I na samom graničnom prelazu, kao i na potezu između Adaševaca i Morovića saobraćaj je usporen.

Video: https://youtu.be/WvqB-FooSO4

Kolone teretnih motornih vozila koji čekaju na izlaz iz zemlje na graničnom prelazu Šid već danima predstavljaju prepreku za neometano odvijanje saobraćaja, kako u Šidu, tako i u Adaševcima gde su od juče preusmereni. Vozila se trenutno nalaze na izlazu iz Adaševaca i na samom graničnom relazu, a u oba slučaja kolone su višekilometarske. Nadležni regulišu odvijanje saobraćaja, ali je on u velikoj meri ograničen i usporen.