Još danas besplatan parking

Parkiranje u zonama u Sremskoj Mitrovici još danas se ne naplaćuje. Odluka o naplati parkinga na snazi je od 12. decembra kada je Javno komunalno preduzeće “Komunalije”, donelo je odluku da se parking ne naplaćuje zbog velike količine snega na parking mestima u Sremskoj Mitrovici. Ekipe “Komunalija” su danima na terenu i raščišćavaju parkinge, autobuska stajališta i prilaze javnim ustanovama,te se stabilizacijom stanja stiču uslovi za nastavak naplate ove usluge.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: