Rad kuhinje Crvenog krsta (Video)

Kuhinja Crvenog krsta Ruma je jedan od prioritetnih programa ove organizacije. Ovaj rpogram podrazumeva luvani obrok dnevno za najugroženije na području Rume.

Video: https://youtu.be/_rgPwtBYuYI

%d bloggers like this: