Budžet preko 3,5 milijarde

Predloženi budžet Grada Sremska Mitrovica, za narednu godinu iznosi više od 3,5 milijarde dinara.Prihodi i primanja u budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2022. planirani su i iznosu  većem od 3,4 milijarde dinara , planirani rashodi i izdaci  iznose 3,4 milijarde dinara a budžetski suficit projektovan je u iznosu nešto višem od 21 milijarde dinara. O budžetu Grad Sremska Mitrovica odlučivaće se na sednici Skupštine Grada koja je najavljena za  četvrtak, 23.decembar.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: