Nastavlja se podela paketa

Danas se nastavlja podela paketa penzionerima. Svi oni koji su se prijavili za pomoć, a žive u Rumi, biće im uručeni paketi u Udruženju penzionera Ruma. Pravo na pomoć su imali oni čija su primanja manja od 16 hiljada, 4 dinara i 68 para.

Jovana Vlajsević