Grad Sremska Mitrovica prepoznala je potrebe Opšte bolnice (Video)

U Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici u funkciju je stavljen centralni razvod kiseonika sa novim kiseoničkim rezervoarom, čime je u velikoj meri olakšano snabdevanje pacijenata kiseonikom. Grad Sremska Mitrovica prepoznao je potrebe Opšte bolnice u borbi protiv virusa Kovid 19, te je finansirao izradu projektne dokumentacije i postolja za novi rezervoar.

Video: https://youtu.be/dWvFPOHCzjM

Zapremina novog rezervoara je 10 kubnih metara, a može istovremeno da snabdeva 300 pacijenata, čime je stabilizovano snabdevanje svih pacijenata u sremskomitrovačkoj bolnici, istakao je Dragan Malobabić, direktor Opšte bolnice Sremska Mitrovica. Projekat za ovu važnu investiciju u vrednosti 400 hiljada dinara  i radove na postavljanju temelja u vrednosti 1,1 miliona dinara finansirao je Grad Sremska Mitrovica. Grad je prepoznao potrebu za ovom investicijom, jer jedan od postojećih rezervoara više nije u funkciji. Najveća zaštita od virusa je vakcinacija, a najveći lek je kiseonik, istakli su prisutni, kao i da je ova investicija je uspešan nastavak dvogodišnje međusobne saradnje između grada i Opšte bolnice u borbi protiv virusa Kovid -19.  Prisutni ujedno su izrazili nadu da će novi tank ostati dugo u službi bolnice i građana.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: