Većnici o novom budžetu

44. sednica Opštinskog veća Opštine Ruma odžala se 11.12.2021. godine telefonskim putem sa početkom u 13 časova. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red između ostalog:

  1. Nacrt Odluke o budžetu Opštine Ruma za 2022. godinu
  2. Nacrt Kadrovskog plana Opštinske uprave i opštinskog pravobranilaštva opštine Ruma
  3. Razmatranje i usvajanje Plana zimskog održavanja putne infrastrukture 2021.2022. godine na teritoriji opštine Rumaž
  4. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o usvajanju Godišnjeg Programa poslovanja JP ” Stambeno” Ruma
  5. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o usvajanju Godišnjeg Programa poslovanja JP ” Komunalac” Ruma
  6. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o usvajanju Gosišnjeg Programa poslovanja JP ” Vodovod ” Ruma za 2022. godinu
  7. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o usvajanju izmene i dopune Godišnjeg Programa Poslovanja JP za urbanističko planiranje upravljanje putevima i izgradnju Ruma za 2022. godinu
  8. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o usvajanju Godišnjeg Programa Poslovanja JP za urbanističko planiranje , upravljanje putevima i izgradnju Ruma
  9. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o usvajanju cenovnika usluga JP za urbanističko planiranje , upravljanje putevima i izgradnju Ruma za 2022. godinu.
  10. Razmatranje zahteva Upravnog odbora o usvajanju Izveštaja o ostvarivanju Godišnjeg plana rada UPVO “Poletarac ” Ruma za narednu godinu
%d bloggers like this: