Bolji položaj za osetljive grupe

U Šidu je održan radni sastanak u cilju razrade plana za unapređenje položaja ratnih vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova porodica palih boraca. Predstavnici Opštine Šid sastali su se sa sekretarom za boračku i invalidsku zaštitu, zaštitu civilnih invalida rata i saradnju sa invalidskim i socijalno – humanitatnim udruženjem Milošem Uroševićem i predstavnicom ratnih vojnih invalida iz Šida, Brankom Petrić. Ovom prilikom razvovaralo se o budućim planovima unapređenja položaja ovih kategorija, kao i o prethodno sprovedenim planovima u ovom cilju.