Zakazana XVII sednica Skupštine Opštine Ruma

XVII sednica Skupštine Opštine Ruma će se održati 16.12.2021. godine sa početkom u 10 časova u Maloj sali Kulturnog centra u Rumi. Za sednicu je predvidjen sledeći dnevni red:

1. Predlog Rešenja o prestanku jednog odborničkog mandata

2. Predlog Rešenja  o prestanku mandata predsednika Opštine Ruma, zamenika predsednika i članova Opštinskog veća Opštine Ruma

3. Predlog Rešenja o potvrdjivanju mandata jednog odbornika

4.  Izbor predsednika Opštine Ruma , zamenika predsednika i clanova Opstinskog veca opštine Ruma

5. Predlog Rešenja o prestanku odborničkih mandata

6. Predlog Rešenja o potvrdjivanju odborničkih mandata

7. Izbori i imenovanja