Tradicija u korak sa vremenom (Video)

Udruženje žena „Filip Višnjić“ iz Višnjićeva nedavno je odlikovano još jednim priznanjem za negovanje kulturnog stvaralaštva. Svojim delovanjem, članice ovog udruženja na čelu sa Gordanom Škorić pokazuju kako to duh tradicije može da se očuva i prilagodi potražnjama savremenog sveta.

Video: https://youtu.be/nEMpdVYVPmo

Udruženje žena u Višnjićevu jedan je od primera na koji način se dobrom voljom dolazi do svih onih lepota života. Gordana Škorić, predsednica ovog udruženja nosilac je brojnih priznanja koja su uručena njoj ispred svog udruženja za brojna zalaganja. Nedavno, njoj je u Ugljeviku uručena još jedna u nizu nagrada, za oblast kulturnog stvaralaštva. Žene  ovog udruženja svojim radom podstiču negovanje tradicije, kako sećanja na Filipa Višnjića, tako i sećanja na brojne druge stare delatnosti koje čuvaju od zaborava na svojim druženjima. U cilju očuvanja starih recepata, zanata, druženja one su otvorene i za nove članice, kao i za modernizaciju sopstvenog delovnja, pa tako, uskoro, planiraju da otvore  i kongresnu salu u svojim prostorijama jer smatraju da svoje potencijale treba da prilagode koraku vremena.

Nikolina Kašterović