Takmičenje među penzionerima (Video)

Udruženje penzionera Ruma je organizovalo regionalno takmičenje u igranju tablića. Da starost nije samo idenje kod lekara, boravljenje u kući i žal za mladošću dokazali su današnji poenzioneri.

Video: https://youtu.be/JLcDgboPFtA

Jovana Vlajsević

%d bloggers like this: