Mesec skupljeg kukuruza

Statistički posmatrano, na tržištu kukuruza nije bilo značajnih cenovnih oscilacija u odnosuna prethodni mesec. Međutim, žutim zrnom se trgovalo po nešto višim cenama za robu sadužim rokom preuzimanja i robu koja je isporučena kupcu. Kukuruz sa povišenom vlagomod 16% do 18% kretao se u cenovnom opsegu od 23,80 do 25,50 din/kg bez PDV-a.Ponderisana cena za novembar je iznosila 26,32 din/kg bez PDV-a (28,95 din/kg sa PDV-om), što je minimalna promena od -0,84% u odnosu na oktobar.

Aca Krkobabić