Deset kuća za mlade na selu (Video)

Bespovratna sredstva  za ukupno 10 kuća dodeljeno je na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u sklopu Konkursa Ministarstva za brigu o selu, kako bi se na sela  vratili mladi i oživeo  život na selu, istakla je direktorica Agencije za ruralni razvoj Sremska Mitrovica Dušica Pavlović.  Preko 100 zainteresovanih porodica konkurisao je za bespovratna sredstva, a lista potencijalnih korisnika je još uvek na razmatranju. 

Video: https://youtu.be/uUa5bNfOcLY

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: