Dunja – ponos Šida (Video)

Dunja Košuljandić, devojčica iz Šida, nosilac je brojnih priznanja, kako za svoja kreativna, samostalna postignuća, tako i priznanja na školsim, naročito matematičkim, takmičenjima. Njena učiteljica i drugari ističu da je Dunja dobra devojčica, skromna, zabavna i humana, a kako sama Dunja kaže, nenja trenutna želja je da postane glumica.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qgCq2j4-QDs

Nikolina Kašterović