Opština Ruma raspisala je javni poziv za regresiranje troškova

Opština Ruma raspisala je javni poziv za regresiranje troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju u akademskoj 2021-2022. Zahtevi se preuzimaju na sajtu Opštine Ruma ili u Odeljenju za društvene delatnosti Opštinske uprave, Glavna 107, a predaju se na pisarnici u ulici Orlovićeva br 5. Rok za prijavu je od 6.12. do 21. 12 2021. Pravo na regresiranje troškova prevoza nemaju studenti i apsolventi trećeg stepena.

Milena Sekulić

%d bloggers like this: