Saradnja sa korisnicima (Video)

Javno komunalno preduzeće “Toplifikacija” Sremska Mitrovica stoji na raspolaganju svojim korisnicima u slučaju potrebnih intervencija na sistemu daljinskog grejanja istakao je direktor preduzeća Slavko Sladojević. Sve reklamacije biće rešene u što hitnijem roku, izlaskom dežurne tehničke službe na teren.

Video: https://youtu.be/e9n8X8qWbk4

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: