Provera biračkog spiska

Gradska uprava za opšte i zajedničke poslove i imovinu Grada Sremska Mitrovica poziva sve građanke i građane da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak   i ako jesu, da li su im upisani lični podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na raspisanom republičkom referendumu koji će biti održan 16. januara 2022. godine. Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u gradskojupravi u kojoj građanin ima prebivalište, odnosno boraviše za interno raseljena lica, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici ministarstva.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: