Zatvoren dom za stara lica

U okviru inspekcijskog nadzora zatvoren je dom za smeštaj odraslih i starijih lica u Sremskoj Mitrovici. Naime, usled sve učestalijih  prijava neadekvatnog zbrinjavanja starih, inspektori socijalne zaštite  Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, zatvorili su Dom za stara lica u Sremskoj Mitrovici koja nema dozvolu za rad. Tokom obavljenog nadzora utvrđeno je da se u navedenim domu nalazi 14 korisnika u ne adekvatnim uslovima i bez podrške odgovarajućeg osoblja, navedeno je u saopštenju Centra za Socijalni rad “Sava” u Sremskoj Mitrovici. Na osnovu utvrđenog doneto je Rešenje o zabrani rada i dat je nalog za iseljenje korisnika.

%d bloggers like this: