Dešavanja na svetskim berzama

Cene pšenice, u Čikagu, dostigle su najviši nivo od 2012. godine. Trgovci su zabrinuti za kvalitet pšenice u Australiji zbog previše vlažnih vremenskih prilika i zabrinuti su zbog glasina o izvoznim kvotama u Rusiji. Rejting useva ozime pšenice je smanjen na samo 44% dobro do odlično, u poređenju sa 46% prošle nedelje. Do sada je posejano 96% ozime pšenice.Kukuruz pronalazi podršku u proizvodnji etanola, jer je tražnja i dalje jaka. Prisutan je strah od manje proizvodnje sledeće godine zbog nestašice đubriva. Tokom nedelje cena kukuruza je imala uzlazni trend u Čikagu, prateći pšenicu i rast cene nafte.

Aleksandar Krkobabić