Priprema mehanizacije za zimu (Video)

Posle završene setve, žetve ali i oranja, mnogi poljoprivrednici su stavili svoju mehanizaciju u fazu mirovanja koja će trajati do proleća, što bi trebalo da znači da je potrebno dobro pripremiti mehanizacijzu za prezimljavanje. 

Video: https://youtu.be/1zDwfVX6tF8

Aleksandar Krkobaić

%d bloggers like this: