JKP “Komunalije” spremno za zimu

Javno komunlano preduzeže “Komunalije” Sremska Mitrovica, spremni su za početak zime. Do tada, ovo prediuzeže obavlja svoje redovne aktivnosti, kao što je čišćenje grada, odlaganje smeća, ali akcenat je na skupljanju lišća. Iz preduzeća ističu da velika količina lišća, u kišnom periodu može da stvori velike probleme. Takođe, u toku je priprema sađenja.