I ovaj mesec bez vašara u Rumi (Video)

U Štabu za vanredne situacije Ruma odlučeno je da se rumski vašar ovog decembra ne održi zbog vanredne sutuacije koja je progašena na području rumske opštine . U Štabu za vanredne situacije Ruma naveli su da razmatraju i finansijski momenat vezano za Komunalac.

Video: https://youtu.be/3o9Wr9pu-I8