Keser: “Služba je u pripravnosti!” (Video)

Zimska služba za održavanje puteva spremna je za intervencije u slučaju padavina. Mehanizacija je proverena, a obezbeđene su dovoljne količine agregata, 350 tona soli, i 200 tona rizle. Služba je u pripravnosti i organizovana su dežurstva, rekao je za Sremsku TV, Miroslav Keser, direktor preduzeca “Sirmium put”.

Video: https://youtu.be/N_njHZnhm-4