Sećanje na 29. novembar (Video)

29. novembar, Dan Republike, bio je državni praznik u nekadašnjoj SFRJ. Prema rečima Branislave Konjević, direktorke “Zavičajnog muzeja” u Rumi, u Jajcu je doneta odluka da se nakon rata sprovede izjašnjavanje građanstva tadašnje Kraljevine Jugoslavije o tome da li su za republiku ili monarhiju, ali i da se kralju Petru i članovima porodice Karađorđević zabrani povratak u zemlju do završetka referenduma. Takođe je odlučeno da Josip Broz Tito bude proglašen za doživotnog maršala. AVNOJ je postao predstavničko telo, a potom je proglašena i Narodna Demokratska Republika Jugoslavija, kasnije Federativna Republika Jugoslavija i napokon Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, objasnila je direktorka Konjević. Sa raspadom SFRJ, prestalo se sa obeležavanjem Dana Republike u svim republikama nekadašnje zajedničke države, osim u Srbiji. Dan Republike ostao je zvanični praznik u Saveznoj Republici Jugoslaviji sve do 14. novembra 2002, kada je ukinut odlukom Veća građana Savezne skupštine SRJ.

Video: https://youtu.be/moX-WTfMcQg

Gordana Makivić