Javni uvid u plan regulacija

Rani javni uvid u elaborat za izradu Plana detaljne regulacije ,,Za deo bloka 4-6-4 ”   i dela  bloka”1 -3 -3″  u Rumi će se obavljati u prostorijama Javnog preduzeća za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma, u Rumi ul. 27 Oktobra 7a, svakog radnog dana od 8.00 časova do 14.00 časova i trajaće  do 8. decembra.

U toku trajanja ranog javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica imaju pravo upoznavanja sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu i efektima planiranja.
Sve primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica će evidentirati Odeljenje za urbanizam i građenje a evidentirane primedbe i sugestije mogu uticati na planska rešenja.

Sanja Mitrović

%d bloggers like this: