Artiljerisko gađanje

26. 11. 2021. godine zbog izvođenja opitnog artiljerijskog gađanja Vojne pošte 2342-8 Nikinci, u periodu od 8.30 do 18.00 časova, biće zabranjen saobraćaj na opštinskim putevima Grabovci – Obrež i Nikinci – Brestač, i na letnjem putu Donji Tovarnik -Nikinci. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja je u obavezi da to prijavi Vojnoj pošti 2342-8, najkasnije do 30. novembra.

Jovana Vlajsević

%d bloggers like this: