Dušan Borovica osuđen na više od 4 godine zatvora

Specijalni sud u Beogradu osudio je danas na tri i po godine zatvora nekadašnju predsednicu Izvršnog odbora Razvojne banke Vojvodine Biljanu Jovanović. Njeni saradnici Goran Kostić i Slobodan Bajin osuđeni su na dve i dve i po godine zatvora i to zbog optužbi da su nezakonito odobravali bankarske plasmane, kredite i bankarske garancije preduzećima pod kontrolom Dušana Borovice i tako njegovim preduzećima pribavili imovinsku korist, prenose drugi mediji.

Borovica je osuđen na četiri i po godine zatvora, a njegova preduzeća treba da na ime imovinske koristi pribavljene krivičnim delom plate solidarno u korist budžeta više d 2,5 milijarde dinara. Oni su osuđeni zbog produženog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.

Kako prenose mediji, na ovu presudu i tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbe Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 15 dana od prijema pisane presude. Sud je takođe obavezao privredna društva “Borovica transport” d.o.o. Ruma, “Borovica transport – put” d.o.o. Ruma, “Panonija putevi” d.o.o. Ruma, „Sremski putevi“ d.o.o. Ruma, “Putevi” a.d. Sremska Mitrovica, “Vojvodina put-Zrenjanin” a.d. Zrenjanin, “Hidrogradevinar” a.d. Sremska Mitrovica, “Dunav grupa agregati” d.o.o. Novi Sad, i “Napredak” a.d. Apatin da na ime imovinske koristi pribavljene krivičnim delom plate solidarno u korist budžeta Republike Srbije 2.518.524.375,00 dinara, u roku od 15 (petnaest) dana od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja. Sud je kao oštećenu u ovom postupku Autonomnu Pokrajinu Vojvodina uputio na parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva.Takođe, svi osuđeni su obavezani da naknade troškove krivičnog postupka, o čijoj visini će sud naknadno odlučiti posebnim rešenjem kao i da plate troškove sudskog paušala u iznosu od po 50.000 dinara, u roku od 15 dana, od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja. Optužnica tereti bivše službenike Razvojne banke Vovodine za “sporne” okolnosti pod kojima je u periodu od jula 2010, do oktobra 2012. godine, odobreno više kredita i bankarskih garancija firmama u poslovnom sistemu “Borovica” jer “nisu obezbeđena adekvatnim sredstvima vraćanja”.