Završeno kopanje bunara (Video)

Kopanje bunara B 15 u Šidu je završeno, a njegovo opremanje predvđeno je za proleće 2022. godine. Takođe, ovaj bunar je testiran, a njegova izdašnost je na zadovoljavajućem nivou s ozirom na to da su potrebe za bunarom ovog tipa povećane usled smanjenja kapaciteta nekih starijih bunara.

Video: https://youtu.be/fpSCIgvPPbc