Put ka spomeniku u Slankamenu obogaćen sa 300 sadnica

Javno komunalno preduzeće “Komunalac” iz Inđije počelo je sadnju 300 sadnica uz putni pojas ka spomeniku Slankamenačkoj bici. U toku je formiranje drvoreda na putnom pravcu od Novog Slankamena ka spomeniku Bitke kod Slankamena. Nakon trasiranja mesta za sadnju , biće posađene sadnice jasena.

Aleksandar Krkobabić

%d bloggers like this: