Postavljanje turističkih tabli (Video)

Sva naselja u Opštini Inđija dobiće dvojezične turističke info table. Na tabli će biti predstavljena turistička mapa Opštine Inđija sa svim potencijalno interesantnim sadržajem za turiste i informacije o naselju u kome se nalazi. Druga strana table biće ukrašena fotografijom panorame naselja u kome je postavljena.

Video: https://youtu.be/IOr4bhDtCVI