Bez zaraženih u Prihvatnom centru “Šid – stanica” (Video)

U Prihvatnom centru „Šid – stanica“ trenutno nema zaraženih virusom COVID – 19. Od početka pandemije 16 osoba je testirano, od čega je 4 bilo pozivno. Takođe, sivma zanteresovanima dostupne su vakcine i adekvatna zdravstvena zaštita, kao i uslovi za neometano sprovođenje epidemioloških mera.

Video: https://youtu.be/xE5sCo4Pb5U

Epidemiološka situacija je stabilna i od početka pandemije Korona virusa pozitivnih na ovaj virus bilo je četvoro. U Prihvatnom centru „Šid – stanica“ trenutno boravi oko 150 lica, predežno porodica. Svima onima koji borave u Prihvatnim centrima na teritoriji Opštine Šid omogućena je adekvatna zdravstvena zaštita u vidu dostupnih vakcina i zaštitne opreme. Prihvatni centar „Šid – stanica“ otvoren je za sve one kojima je potrebno sklonište u nadolazećem periodu, kao i za sve one kojima je neopodna adekvatna zdravstvena zaštiita po pitanju virusa COVID 19, ali na svim drugim aspektima zdravstvene zaštite.

Nikolina Kašterović