Odluka o prosečnoj ceni kvadrata (Video)

Mitrovačka skupština danas je donela Odluku o prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu. Tom prilikom je rečeno da se cene u poređenju sa aktulenim bitnije ne menjaju. Odluka stupa na snagu 1. januara iduće godine

Video: https://youtu.be/ZzsyGUS7974

Skupština grada prihvatila je Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za iduću, 2022. godinu na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.  Izvestilac po toj tački bio je resorni načelnik Duško Šarošković.

U Mitrovici su utvrđene četiri zone, u zavisnosti od komunalne opremljenosti, saobraćajne povezanosti sa centralnim delovima grada I dr. Prva, druga I treća zona je grad, dok je četvrta seoska.

U ZAVISNOSTI OD VRSTE NEPOKRETNOSTI I ZONE CENE IZNOSE OD 99,00 DINARA ZA ŠUMSKO ZEMLJIŠTE U ČETVRTOJ ZONI DO 113.591,00 DINAR ZA POSLOVNE ZGRADE I DRUGE GRAĐEVINSKE OBJEKTE KOJI SLUŽE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI.

Zakonom o porezima na imovinu, određeno je da se prosečna cena kvadratnog metra odgovarajuće nepokretnosti utvrđuje tako što se izračunava matematički prosek cene kvadrata iz minimum tri prometa  u zoni za koju se utvrđuje u periodu od prvih devet meseci godine koja prethodi godini za koju se obavlja utvrđivanje. Kada nema uslova za taj pristup primenjuje se prosečna cena iz susedne zone ili se primenjuje zona iz tekuće godine, navedeno je u Odluci koju je podržao lokalni parlament u Mitrovici.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu” a primenjuje se od 1.1.2022.godine.

Dejana Kovačević

%d bloggers like this: