Već 95 godina prave vizije, svetski dan televizije

Godine 1996. Ujedinjene nacije su donele odluku da će 21. novembra biti Svetski dan televizije, kada je održan prvi Svetski televizijski forum na kojem su se okupile ključne medijske ličnosti kako bi govorile o porastu značaja televizije. Svetski dan televizije predstavlja priznanje za sve jači uticaj koji televizija ima na svest ljudi o konfliktima, opasnostima po mir, kao i za njenu potencijalnu ulogu u izoštravanju pažnje gledalaca kada su u pitanju ekonomski i socijalni problemi. Reč televizija je prvi put upotrebljena 1900. godine, na međunarodnom kongresu u Parizu, u delu “Električna televizija”. Nedugo zatim jedan francuski bibliotekar je grupišući radove koji su se odnosili na električno prenošenje slika na daljinu takođe iskoristio izraz “televizija”. Iako je ovaj izraz u suštini netačan opšte je prihvaćen i bilo ga je nemoguće promeniti, a u bukvalnom prevodu znači „gledanje na daljinu“. Televizija je rođena kao ideja Paula Nipkova koji je shvatio da se lik sastoji od gustog skupa horizontalnih linija, a svaka linija od skupa tačaka. Došao je na ideju da pokrenuti tačku znači, oživeti sliku, što je i uradio 1884. godine.

%d bloggers like this: