Završeni radovi na kapeli u Berkasovu

Prilaz skoro izgrađenoj kapeli u Berkasovu, završen je. Osim prilaza kapeli,  radovi su izvršeni i na dvokomornoj horizonzalnoj protočnoj septičkoj jami. Realizacija ovih radova izvršena je u saradnji Mesne zajednice Berkasovo i Opštine Šid.

Nikolina Kašterović