Kadrovska rešenja

Rumski odbornici podržali su predlog odluke da Katarina Filipović, diplomirani politikolog iz Rume, bude ponovo imenovana za vršioca dužnosti direktora Ustanove Kulturni centar “Brana Crnčević” u Rumi. Mandat imenovanom vršiocu dužnosti direktora Ustanove Kulturni centar “Brana Crnčević” u Rumi trajaće od 06.11.2021. godine pa do momenta stupanja na dužnost direktora Ustanove Kulturni centar “Brana Crnčević” u Rumi, izabranog na osnovu javnog konkursa, a najduže 6 meseci.

Jovana Vlajsević

%d bloggers like this: