Aktivnosti dece u Prihvatnom centru “Šid stanica” (Video)

Prihvatni centar “Šid stanica” je jedan od prihvatnih centara u kojima su smeštene porodice. U vezi sa tim i broj dece koja borave u kampu je značajan. Trenutni broj dece u centru je 62, a od njih 14 ih je uključeno u obrazovni sistem u lokalnim školama. Pored toga, pohađaju i online časove, kurs engleskog, kao i brojne radionice sa vaspitačima i stanovnicima kampa.

Video: https://youtu.be/ZkgWReqcXQw

Nikolina Kašterović