Odluka o održavanju grobalja (Video)

Skupština Opštine Šid jednoglasno je usvojila predlog nove Odluke o održavanju I uređivanju grobalja. Do sada način upravljanja ovom delatnošću nije bio jasno definisan i u vezi sa tim javila se potreba sa reorgaizacijom uslova delovanja.

Video: https://youtu.be/RtltadzCyEc

Na 14. sednici Skupštini Opštine Šid jednoglasno je usvojen predlog Odluke o održavanja i uređivanju grobalja koja je nastala kao potreba preispitivanja prethodno donete odluke kojom do sada nisu bili najjasnije definisani uslovi rada nadležnog Javnog komunalnog preduzeća „Standard“ Šid. Donošenje ove odluke je sadržano u Zakonu o komunalnim delatnostima, kao i u Zakonu o sahranjivanju i grobljima. Odluka se odnosi na sva naseljena mesta na teritoriji Opštine Šid, a primarno na seoska naselja, s obzirom na postojanje najvećeg broja nepravilnosti baš u seoskim naseljima. Kako nezvanično saznajemo, jedna od potencijalnih nepravilnosti je ta što je na seoskim grobljima dolazilo je do zloupotrebe besplatnog sahranjivanja za meštane sela. Ovom odlukom biće jasno definisani načini, mogućnosti i obaveze javnog komunalnog preduzeća pri obavljanju delatnosti ukopa, sahranjivanja, održavanja grobalja i slično.

Nikolina Kašterović