Dobra socijalna politika (Video)

Socijalna politika u jednoj od najrazvijenih opstina u Sremu, u Opstini Indjija, kreira se u skladu sa potrebama svih kategorija korisnika, dece, odraslih koji su onemogucenih za rad, starih i bolesnih. Razlicite oblike pomoci korisnici mogu da ostvare posredstvom Centra za socijalni rad, a za narednu godinu planira se i vise sredstava u budzetu za ove namene.

Video: https://youtu.be/1_000xxZMeg

%d bloggers like this: