Smena direktora

Na današnjoj sednici Skupštine Opštine Šid donesene su odluke o razrešenju direktora Javnog preduzeća „Zavod za urbanizam“ Šid, Milana Jandrića, i imenovanju novog vršioca dužnosti direktora Radivoja Kotarlića, master inženjera građevine. Takođe, smena direktora, Dejana Logarušića, dogodila se i u Javnoj ustanovi socijalne zaštite Centra za socijalni rad u Šidu. Novi vršilac dužnosti direktora ove ustanove biće Branka Pokora, dosadašnja predstavnica socijalne zaštite Centra za socijalni rad u Šidu. Obema smenama direktora prethodio je lični zahtev lica, a nova su imenovana jednoglasno.

%d bloggers like this: