Glasanje za projekat danas u Vitojevcima i Platičevu

U okviru sedmog ciklusa projekta Participativno budžetiranje , mobilna kutija danas će biti postavljena u Vitojevcima i Platičevu. U Vitojevcima će građani moći da glasaju u vremenu od 9:00 h do 10 :30h a u Platičevu od 11:00 do 12 : 30h. Glasane traje do 14. novembra . Građani radnim danima u vremenu od 7 :15 časova mogu glasati u Uslužnom centru u Orlovićevoj br 5 ili u zgradi Opštine Ruma  Glavna 107.

Milena Sekulić