Izmirenje poreza

Grad Sremska Mitrovica poziva građane da blagovremeno izmire četvrtu ratu poreza na imovinu koja dospeva na naplatu 15. 11. 2021. godine. Urednim izmirivanjem pomažete sebi, tako što izbegavate obračun kamate i prinudnu naplatu potraživanja, a Gradu Sremska Mitrovica obezbeđujete sredstva za normalno funkcionisanje.

Dejana Kovačević